Výbor

Jakub Valčík (předseda výboru)

Fügnerova 437, Choceň,  774 307 126,  jakub.valcik@gmail.com

Lukáš Lustyk (1. místopředseda)

Běstovice 74, Choceň,  728 598 221, lustyk.lukas@gmail.com

David Richter (2. místopředseda)

Topolová 1757, Choceň,  602 171 471, david.richter1@email.cz

Šimon Marek (člen)

Bj.Krawce 1032, Choceň,  732 714 838, simonxmarek@gmail.com

Martin Homolka (člen)

Ostrovní 662, 739 924 946, homolkamladsi@seznam.cz