Půjčovna

Materiál slouží k možnosti rozšíření aktivit v rámci horolezecké činnosti výhradně členům HK Choceň. Členové oddílu si tento materiál půjčují na vlastní riziko a zodpovědnost a jsou si vědomi že, neposkytnutá informace o stavu poškození materiálu může ohrozit ostatní členy HK Choceň. Případnou ztrátu materiálu řeší výbor HK Choceň.