Stupně lavinového nebezpečí

Pro bezpečnější pohyb v horách, kde hrozí lavinové nebezpečí byla vytvořena obecně platná Mezinárodní stupnice lavinového nebezpečí. Stupnice má 5 stupňů od nejmenšího do největšího nebezpečí. Stupeň lavinového nebezpečí závisí na:
 • pravděpodobnosti uvolnění lavin (přirozená stabilita sněhové vrstvy a vliv lidské činnosti)
 • rozmístění a množství nebezpečných svahů
 • velikosti a typu lavin
 • tloušťky odtržené vrstvy

Je nutno dodat, že vědět jenom, jestli je dvojka či trojka nestačí! Proto je stupeň pouze součástí rozsáhlejší lavinové předpovědi, která povětšinou obsahuje:
 • obecnou situaci
 • krátkodobý vývoj
 • předpověď lavinového nebezpečí na následující den (stupně nebezpečí, včetně orientace, polohy a nadmořské výšky nebezpečných svahů)
 • tendence pro následující dny
Dále může být doplněna o regionální specifikace a odlišnosti. V tvarově složitém terénu, jako jsou třeba Vysoké Tatry, může dojít i k rozdílům mezi stupni lavinového nebezpečí (klidně i o dva stupně) v rámci jednotlivých dolin! Neocenitelné je, když u předpovědi najdete i zpracované sněhové profily, což zatím neplatí v případě Slovenska.
Podrobný přehled lavinových předpovědí pro celý svět včetně ČR a Slovenska naleznete zde

Stupnice lavinového nebezpečí

Stupnici ve formátu *.pdf je možno stáhnout na http://www.tatry.cz/media/document/stupnice.pdf!
MALÉ (zelená barva)
Sněhová pokrývka je celkem dobře zpevněná. Sesuv laviny hrozí pravděpodobně jen při velkém dodatečném zatížení (velká skupina bez rozestupů, rolba, skútr, odstřel laviny apod.) a to jen výjimečně na strmých svazích (nad 30°).
Může dojít ke samovolnému sesuvu a to pouze lavin malých rozměrů nebo splazů. Převážně bezpečné podmínky pro túry.
 • trvá zhruba 1/5 zimy
 • 7% všech lavinových neštěstí
MÍRNÉ (žlutá barva) – NORMÁLNÍ SITUACE
Pouze některé uvedené strmé svahy (nad 30°) vykazují jen střední stabilitu, jinak je sněhová pokrývka vcelku dobře zpevněná. K sesuvu laviny muže dojít obzvláště při velkém dodatečném zatížení (velká skupina bez rozestupů, rolba, skútr, odstřel laviny apod.) a to především na uvedených strmých svazích (v lavinové předpovědí většinou blíže specifikováno podle orientace, nadmořské výšky, sklonu, tvaru dráhy apod.). Stále se neočekává sesuv větších samovolných lavin. (Výjimkou může být jarní období). Převážně bezpečné podmínky pro túry až na některé uvedené nebezpečné strmé svahy.
Mírné nebezpečí s ohledem na samovolné laviny. Tento stav může způsobit 10 až 20 cm nového sněhu za bezvětří – při větru 5 až 10 cm sněhu.
 • trvá zhruba 1/2 zimy
 • 34% všech lavinových neštěstí
ZVÝŠENÉ (oranžová barva) – KRITICKÁ NEJZRÁDNEJŠÍ SITUACE
Mnoho uvedených strmých svahu (nad 30°) vykazuje pouze střední až slabou stabilitu. K sesuvu laviny muže dojít především na uvedených strmých svazích (v lavinové předpovědí většinou blíže specifikováno podle orientace, nadmořské výšky, sklonu, tvaru dráhy apod.) a to už při malém dodatečném zatížení (jednotlivý lyžař či pěší). Ojediněle je možný i sesuv samovolných lavin středních a výjimečně i velkých rozměrů. Ve výjimečných případech muže případný sesuv samovolných lavin ohrozit nejen frekventované cesty, trasu výstupu či sjezdu během túry ale i některé sjezdovky.
Túry vyžadují už zkušené posouzení (přesahující běžné zkušenosti).
Možnosti jednotlivých túr jsou omezené.
POZOR: pro nezkušené to znamená ukončení túr!
Tento stav může způsobit 20 až 40 cm nového sněhu za bezvětří – při větru 15 až 20 cm sněhu.
 • trvá zhruba 1/3 zimy
 • 47% všech lavinových neštěstí
VELKÉ (červená barva) – AKUTNÍ SITUACE
Sněhová pokrývka je na většině strmých svazích (nad 30°) jen slabě zpevněná. Pravděpodobnost sesuvu laviny je velká a to již při nepatrném dodatečném zatížení a na velkém množství uvedených strmých svahu (v lavinové předpovědí většinou blíže specifikováno podle orientace, nadmořské výšky, sklonu, tvaru dráhy apod.) Dá se očekávat sesuv mnoha samovolných lavin středních ale také velkých rozměrů. Většina frekventovaných cest, tras výstupu i sjezdu během túry, ale i část sjezdovek je ohrožena mnoha sesuvy samovolných lavin středního ale i velkého rozsahu! Túry vyžadují už expertní posouzení.
Možnosti jednotlivých túr jsou velmi omezené!
POZOR: pro nezkušené to znamená nevstupovat do lavinových oblastí!
Tento stav může způsobit 40 až 70 cm nového sněhu za bezvětří – při větru 30 až 50 cm sněhu.
 • zpravidla pouze několik dní v průběhu zimy
 • 12% všech lavinových neštěstí
VELMI VELKÉ (červená s černým šrafováním) – KATASTROFICKÁ SITUACE
Sněhová pokrývka je slabě zpevněna a je nestabilní v nebývalém rozsahu. K četným sesuvům samovolných lavin velkých rozsahu dochází i v méně strmém terénu a jejich přilehlému okolí!
U pravidelných lavinových drah musíme počítat s velkými údolními lavinami. Ohrožené frekventované cesty a obvyklé trasy výstupu a sjezdu během túry musí být uzavřeny. Doporučuje se evakuovat i jen částečně ohrožená obydlí.
Túry jsou ve většině případech úplně nemožné. Nedoporučuje se opouštět zajištěná obydlí.
Tento stav může způsobit 70 až 100 cm nového sněhu za bezvětří – při větru 50 až 80 cm sněhu.
 • nastává jen velmi zřídka, nebezpečí většinou rychle odezní
 • 0% všech lavinových neštěstí

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *